24 czerwca 2024

Co powinno zostać zrobione aby zwiększyć jakość życia młodych osób po pandemii covid-19?

Pandemia Covid-19 była szokiem dla całego świata. Po dziś dzień nie wiadomo jak wyleczyć wirus. Zmarło w Polsce pół mln. osób. Niepewność oraz lęk znacznie wpłynęły na zdrowie psychiczne i dobrostan ludzi młodych, ich nauczycieli oraz rodziców. Co powinno zostać zrobione aby zwiększyć jakość życia młodych osób?

Pandemia covid- 19 zmieniła dużo w życiu młodych osób. Izolacja i ciągłe powracanie do szkół i na studia wniosły inną jakość relacji międzyludzkich. Rodzinne relacje też nie należały do najlepszych, zostały zakłócone. Technologia i telekomunikacja stały się ważnym czynnikiem wspierającym dobrostan ludzi młodych. Szkoły i Uczelnie Wyższe powinny zastanowić się nad wprowadzeniem programów profilaktycznych. Zdrowie psychiczne ale też fizyczne uległo nawykom antyzdrowotnym. Nauczyciele, którzy mają kontakt z ludźmi młodymi również ulegli pogorszającemu się stanowi psychicznemu w czasie pandemii. Rozumienie wielu funkcjonujących do tej pory twierdzeń zdrowia psychicznego uległo zatarciu i wymaga ponownych badań. Edukacja zdalna jest dla wielu ludzi bardzo trudnym czasem, który wskazuje na potrzebę budowania wsparcia w placówkach oświaty. Również rodzice powinni zostać objęci tego rodzaju ochroną zdrowia psychicznego i fizycznego.
Podstawowe potrzeby psychologiczne uległy zaburzeniu w czasie pandemii covid-19. Być może w trakcie pracy i nauki zdalnej wytworzyły się zupełnie nowe potrzeby psychiczne człowieka. Ograniczenie kontaktów, pośrednie odwiedziny czy edukacja zdalna mogły być okresem trudnym dla osób młodych, które cechują się chęcią nawiązywania wzajemnych kontaktów, budowania relacji społecznych i poszukiwania miłości swojego życia. Przy zachowaniu dystansu większość z tych zadań jest marginalizowana.

Jak podnieść świadomość na temat depresji i jej skutków?